Leveringsvoorwaarden Teak24.nl

Hiermee komen alle eerdere leveringsvoorwaarden te vervallen.

Artikel 1. Nederlands recht

1.1
Op onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

1.2 Als u met ons een verbintenis aangaat, betekent dit tegelijkertijd dat u onze voorwaarden aanvaardt. Eventuele wijzigingen hierin geschieden op schriftelijke basis.

1.3 Teak24.nl is een initiatief, handelsnaam en webwinkel van Teak24.nl B.V. ingeschreven bij de k.v.k onder nummer 57474702. BTW nummer NL818127223B018240

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. Derhalve zijn onze aanbiedingen en teksten vrijblijvend te noemen.

2.2 Hoewel het in de praktijk niet zal voorkomen, behoudt Teak24.nl het recht een geplaatste order te weigeren. Van een overeenkomst is dus pas sprake als wij de order hebben geaccepteerd ( lees: bevestigd ).

Artikel 3 Product

3.1 De door u bestelde producten(en) word(t)(en) door Teak24.nl zorgvuldig afgeleverd.

3.2 Wijzigingen in prijs en specificaties door fabrikant / importeur doorgevoerd, alsmede kleine kleurafwijkingen voorbehouden.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

4.2 Betaling kan vooraf of tijdens aflevering geschieden. Vooraf betalen kan door middel van iDeal. Bij het ophalen in Paterswolde geniet betaling contant de voorkeur. Betaalt u tijdens aflevering bij u thuis ( rembours ), dan dient de betaling contant te geschieden.

Artikel 5. Levering

5.1 Indien u het product op een door u opgegeven adres afgeleverd wilt hebben, zullen wij het product bij u ( laten ) bezorgen.

Artikel 6. Voorbehoud van eigendomsrecht

Het eigendomsrecht gaat pas dan over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Teak24.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.

Artikel 7. Garantie, Aansprakelijkheid en reclames.

Teak24.nl hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabrikant zijn opgesteld. Garantiegevallen worden uitsluitend uitgevoerd in onze winkel / werkplaats op ons adres - Hoofdweg 240 - te Paterswolde. Op dit adres kunt u tevens terecht voor alle andere reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan uw product. De winkel / werkplaats is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 12.30 uur en van 12.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 to 17.00 uur.

Reclames binnen 7 werkdagen op produkten die zelf worden afgehaald en geen uniek karakter dragen, produkten met een uniek karakter zijn produkten die wij niet op voorraad voeren en apart door ons besteld zijn. Indien garantieafhandeling per post mogelijk is, zijn de portokosten daarvan voor uw rekening. Teak24.nl vergoedt nooit reparatiekosten van derden.

Artikel 9. Wet kopen op afstand

Uiteraard onderschrijft Teak24.nl de wet kopen op afstand.

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft u na het doen van aankopen bij Teak24.nl het recht op een bedenkperiode van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, mits in 100% nieuwstaat. U dient zelf de portokosten voor het terugsturen te betalen. U kunt eenvoudig een mailtje sturen naar info@teak24.nl met in het onderwerp van uw email duidelijk vermeld uw ordernummer. Geeft u in dit mailtje aan wat u wenst te retourneren en of u dit wenst te ruilen of te laten crediteren. Wij mailen u dan de retourprocedure. Verzending is altijd voor rekening en risico van de verzender. Tevens dient u het pakket degelijk te verpakken en voldoende te frankeren (onvoldoende gefrankeerde post wordt geweigerd).

Artikel 10. Uitsluitingen

In geval er sprake is van overmacht ( niet-toerekenbare mogelijkheid om een verplichting na te komen ), behoudt Teak24.nl zich het recht voor om naar eer en geweten te handelen.
Artikel 11. Bijzondere bepalingen

Maten, specificaties en afbeeldingen op de website gelden onder voorbehoud van vergissingen en/of plaatsingsfouten. Teak24.nl behoudt het recht om bij een unieke bestelling die niet op voorraad is en apart besteld dient te worden, een aanbetaling te vragen van minimaal 20% van het aankoopbedrag.